Przed pierwszym użyciem

Dziękujemy za zakup odtwarzacza Walkman.

  • Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman, przeczytaj tematy w sekcji [Powiązany temat].
  • Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.
Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman, sprawdź następujące informacje.

Nazwy modeli

W niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy] pojawia się kilka nazw modeli. Niektóre modele nie są dostępne w pewnych krajach lub regionach zakupu odtwarzacza Walkman.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera

W przypadku podłączania odtwarzacza Walkman do komputera sprawdź wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera.

Ładowanie akumulatora

Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza Walkman poziom naładowania akumulatora może być niski. Naładuj akumulator przed użyciem.

Karty microSD

Następujące karty pamięci są określane mianem [karty microSD] w niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy].

  • Karty microSD
  • Karty microSDHC
  • Karty microSDXC

Obrazy i ilustracje

Obrazy ekranu i ilustracje pokazane w niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy] są jedynie przykładowe. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu lub obrazów wyświetlanych na ekranie.

Dane techniczne i wygląd odtwarzacza mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.