Walkman nie rozpoznaje karty microSD.

Spróbuj następujących środków.

Upewnij się, że karta microSD jest włożona prawidłowo i bezpiecznie.

Wybierz opcję [Podłącz/odłącz kartę SD] na odtwarzaczu Walkman, zanim wyjmiesz kartę microSD. Następnie ponownie wsuń do końca kartę microSD do odtwarzacza Walkman.

Upewnij się, że styki karty microSD są czyste.

Wyczyść styki karty microSD suchą ściereczką lub bawełnianymi patyczkami higienicznymi. Następnie ponownie wsuń do końca kartę microSD.

Upewnij się, że karta microSD jest w formacie, który można rozpoznać Walkman.

Skopiuj najpierw wszystkie dane z karty microSD na komputer. Następnie sformatuj kartę microSD w odtwarzaczu Walkman.

Formatowanie karty microSD przeprowadź z poziomu odtwarzacza Walkman. Sony nie gwarantuje działania kart microSD, które zostały sformatowane z poziomu innych urządzeń, takich jak komputery.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.