Ekran nauki języka

Funkcja nauki języka oferuje przydatne funkcje do nauki języka.

  • DPC (Cyfrowa kontrola tempa)
  • Odtwarzanie A-B
  • Szybkie odtwarzanie

Aby móc korzystać z funkcji nauki języka, konieczne jest przesłanie utworów do folderu [LEARNING].

Aby przełączyć się do funkcji nauki języka

Dotknij na ekranie biblioteki.

Układ ekranu dla funkcji nauki języka

Układ ekranu w przypadku funkcji nauki języka przedstawiono na poniższych ilustracjach. Przechodzenie między ekranami odbywa się przesuwając palcem po ekranie.

Ekran biblioteki w przypadku funkcji odtwarzania muzyki

Dotknij na ekranie biblioteki, aby przełączyć się do funkcji nauki języka.

Ekran biblioteki w przypadku funkcji nauki języka

Wybierz utwór z odpowiedniej kategorii.

Dotknij , aby powrócić do funkcji odtwarzania muzyki.

Kolejka odtwarzania w przypadku funkcji nauki języka

Można sprawdzić listę utworów, które Walkman będzie odtwarzał przy bieżących ustawieniach.

Ekran odtwarzania w przypadku funkcji nauki języka

Dostępne są funkcje przydatne w nauce.

  • DPC (Cyfrowa kontrola tempa)
  • Odtwarzanie A-B
  • Szybkie odtwarzanie

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Ustawienia Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.
Dodaj do listy odtwarzania Wybierz ten element, aby dodać bieżący utwór do listy odtwarzania.
Szczegółowe informacje o utworze Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat bieżącego utworu.
Wyświetlaj tekst Wybierz ten element, aby wyświetlić tekst utworu.
Edytuj kolejność utworów Wybierz ten element, aby zmienić kolejność utworów na wybranej liście utworów. Przeciągaj i upuszczaj , aż znajdą się one w żądanej kolejności.
Dodaj wsz. utwory do listy odtwarzania Wybierz ten element, aby dodać wszystkie utwory na liście do listy odtwarzania.
Przenieś utwory do Muzyka Wybierz ten element, aby przenieść bieżący utwór do biblioteki utworów muzycznych.

Menu podręczne

Dotknij , aby wyświetlić menu podręczne.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do listy odtwarzania Wybierz ten element, aby dodać utwory do listy odtwarzania.
Usuń z listy odtwarzania Wybierz ten element, aby usunąć utwór z listy odtwarzania.
Usuń Wybierz ten element, aby usunąć utwór lub listę odtwarzania.
Szczegółowe informacje o utworze Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.
Przenieś utwory do Muzyka Wybierz element, aby przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę do biblioteki utworów muzycznych.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.