Witryny rejestracyjne dla klientów

Zalecamy rejestrację odtwarzacza Walkman, aby uzyskać lepsze wsparcie klienta.

Klienci w USA:

http://www.sony.com/walkmanreg/

Klienci w Kanadzie:

angielski

http://www.Sony.ca/Registration

Francuski

http://www.Sony.ca/Enregistrement

Klienci w Ameryce Łacińskiej:

http://www.sony-latin.com/registration

Klienci w Europie:

www.sony.eu/mysony

Klienci w Azji/Oceanii /na Bliskim Wschodzie/w Afryce:

angielski/koreański/chiński tradycyjny

http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/

Chiński uproszczony

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.