Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC to aplikacja na komputery typu Windows. Należy korzystać z najnowszej wersji programu Music Center for PC.

Music Center for PC pozwala wykonywać opisane poniżej operacje.

  • Importowanie nagrań (np. muzyki) z płyt CD do komputera.

  • Porządkowanie i zarządzanie nagraniami.

    Na przykład można tworzyć listy odtwarzania.

  • Przesyłanie nagrań z komputera do odtwarzacza Walkman.

Przed zainstalowaniem programu Music Center for PC sprawdź wymagania systemowe.

  1. Uzyskaj dostęp do witryny pobierania programu Music Center for PC.
  2. Zainstaluj Music Center for PC.

    Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zobacz [Pobierz] – [Procedura instalacji] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.