Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera

Nagrania można przeciągać do właściwego folderu i upuszczać w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Walkman może odtwarzać nagrania zapisane na poziomach od pierwszego do ósmego poszczególnych folderów.

Uwaga

  • Nie zmieniać następujących domyślnych nazw folderów. W przeciwnym razie Walkman nie rozpozna folderów.
    • MUSIC
    • LEARNING

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.