Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza WALKMAN®.


Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.


Niniejszy Przewodnik pomocniczy jest również dostępny w formie pliku PDF, który można pobrać tutaj.


W związku z aktualizacjami odtwarzacza Walkman wprowadzonymi w wersji oprogramowania 1.10 oraz wersjach późniejszych niniejszy „Przewodnik pomocniczy” wzbogacił się o następujące treści.

Do listy kompatybilnych kodeków Bluetooth dodano aptX HD.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.