Przygotowywanie materiałów do nauki języka

Przed przystąpieniem do korzystania z funkcji nauki języka konieczne jest przesłanie materiałów do folderu [LEARNING] znajdującego się na odtwarzaczu Walkman.

Do przesyłania materiałów do nauki języka można użyć następujących metod.

 • Na urządzeniu Walkman:

  Możesz przenosić utwory, albumy i wykonawców z biblioteki utworów muzycznych do biblioteki nauki języka.

  • Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu. Możesz przenieść bieżący utwór.

   – [Przenieś utwory do Nauka języka].

  • Na liście utworów, albumów lub wykonawców dotknij w następującej kolejności opcji menu. Można przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę.

   – [Przenieś utwory do Nauka języka].

 • W Music Center for PC:

  Określ rodzaj materiału do nauki języka, a następnie skopiuj materiał na odtwarzacz Walkman.

 • W Eksploratorze Windows lub Mac Finder:

  Przeciągnij i upuść materiał do nauki języka do katalogu [LEARNING] na urządzeniu Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.