Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman

 1. Włącz odtwarzacz Walkman poprzez przytrzymanie naciśniętego przycisku () przez następującą liczbę sekund: 2.

  W przypadku włączenia odtwarzacza Walkman po raz pierwszy, uruchomiony zostanie kreator wstępnej konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Podczas wstępnej konfiguracji można ustawić następujące elementy.

  • Język
  • Data i godzina

Wyłączanie odtwarzacza Walkman

Gdy ekran jest włączony, przytrzymaj naciśnięty przycisk () przez następującą liczbę sekund: 2.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyłączyć odtwarzacz Walkman.

Anuluj funkcję HOLD, jeśli jest włączona.

Wskazówka

 • Ekran wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas Walkman nie będzie obsługiwany. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk ().
 • Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz opcję [Automatyczne wyłączenie]. Walkman zostanie automatycznie wyłączony.

  Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Automatyczne wyłączenie].

Uwaga

 • Walkman nie wyświetla zegara. Ustawienia zegara są wykorzystywane przez funkcje zarządzania danymi.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.