Zarządzanie listami odtwarzania na odtwarzaczu Walkman

Można zebrać ulubione utwory i zapisać je jako listy odtwarzania na odtwarzaczu Walkman.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Dodawanie utworów do list odtwarzania na odtwarzaczu Walkman.
 • Słuchanie list odtwarzania na odtwarzaczu Walkman.
 • Usuwanie list odtwarzania z odtwarzacza Walkman.

Dodawanie utworów do list odtwarzania na odtwarzaczu Walkman

Listy odtwarzania można zapisywać w pamięci wewnętrznej odtwarzacza Walkman lub na karcie microSD. Nie można dodać utworu z pamięci wewnętrznej do listy odtwarzania na karcie microSD lub na odwrót.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Gdy Walkman jest w trybie odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania:
   Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Dodaj do listy odtwarzania].
  • Gdy wyświetlana jest lista (lista utworów, lista albumów, kolejka odtwarzania itd.):
   Dotknij obok odpowiedniego elementu na liście, aby wyświetlić menu podręczne. Następnie dotknij [Dodaj do listy odtwarzania].

  Pojawi się ekran wyboru listy odtwarzania.

 2. Dotknij nazwy listy odtwarzania, aby dodać utwór.

Wskazówka

 • Maksymalna liczba utworów, jakie można dodać do listy odtwarzania wynosi 999.
 • Całą listę można dodać do listy odtwarzania. Gdy wyświetlony jest ekran kolejki odtwarzania lub ekran listy zakładek, dotknij , a następnie [Dodaj wsz. utwory do listy odtwarzania].
 • Można zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania. Wybierz listę odtwarzania z poziomu ekranu biblioteki. Dotknij , a następnie [Edytuj kolejność utworów]. Przeciągnij i upuść , aby zmienić kolejność utworów. Dotknij [Ukończ], aby zapisać kolejność utworów.
 • Istnieje możliwość przesyłanie list odtwarzania utworzonych w programie Music Center for PC lub iTunes do odtwarzacza Walkman. Z poziomu odtwarzacza Walkman można zarządzać listami odtwarzania w formacie plików m3u.

Uwaga

 • Nie można rejestrować obrazów okładek dla list odtwarzania.

Słuchanie utworów z listy odtwarzania na odtwarzaczu Walkman

 1. Na ekranie biblioteki dotknij [Listy odtwarzania].

 2. Dotknij wybranej listy odtwarzania, a następnie wybierz właściwy utwór.

Usuwanie list odtwarzania z odtwarzacza Walkman

 1. Na ekranie biblioteki dotknij [Listy odtwarzania], aby wyświetlić wykaz list odtwarzania.

 2. Dotknij obok listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij [Usuń].

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

 • Można usunąć utwór z listy odtwarzania.

  Wyświetl listę utworów na liście odtwarzania i dotknij , aby wyświetlić menu podręczne. Następnie wybierz opcję [Usuń z listy odtwarzania].

Uwaga

 • Nawet w przypadku usunięcia listy odtwarzania, utwory na liście odtwarzania nie zostaną usunięte z odtwarzacza Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.