Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora

W przypadku wycieku elektrolitu z akumulatora, nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękoma. Ciecz z akumulatora może spowodować poparzenia lub utratę wzroku. W przypadku kontaktu wspomnianej cieczy z ciałem lub ubraniem, należy ją natychmiast spłukać czystą wodą.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.