Korzystanie z funkcji [Kanały SensMe™]

Funkcja [Kanały SensMe™] automatycznie grupuje utwory według ich tematu. Istnieje możliwość odtwarzania utworów w zależności od nastroju, wykonywanej czynności, pory dnia itd.

Aby skorzystać z funkcji [Kanały SensMe™] na odtwarzaczu Walkman, przed przesłaniem utworów muszą one zostać przeanalizowane przez program Music Center for PC. Aby przeprowadzić analizę utworów, aktywuj funkcję 12 TONE ANALYSIS w programie Music Center for PC. Utwory zaimportowane do programu Music Center for PC zostaną automatycznie poddane analizie, a wyniki zostaną zapisane w parametrach utworów. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania, odwiedź witryny pomocy technicznej Music Center for PC.

  1. Na ekranie biblioteki dotknij [Kanały SensMe™].

Wskazówka

  • [Kanały SensMe™] może służyć do utworów, które zostały przeniesione z aplikacji, które obsługują technologię 12 TONE ANALYSIS (opracowaną przez Sony).
  • Po otwarciu kanału przy użyciu funkcji [Kanały SensMe™] lub przełączeniu się do innego kanału, utwór jest odtwarzany począwszy od najbardziej melodyjnego i rytmicznego fragmentu.
  • Utwory odtwarzane są w losowej kolejności. Każdorazowo po wybraniu kanału, kolejność odtwarzania będzie inna.

Uwaga

  • Walkman wyświetla tylko kanały zawierające utwory.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.