Korzystanie z funkcji [Clear Phase™ ]

Wybierając zgodne słuchawki, można cieszyć się w pełni efektami działania funkcji Usuwanie szumów lub funkcji [Clear Phase™ ].

  1. Na ekranie biblioteki, wybierz , a następnie [Ustawienia].
  2. Wybierz [IER-NW500N/NE] lub [MDR-NW750N/NE] z menu podręcznego w pozycji [Słuchawki].
  3. Dotknij [Clear Phase™ ], aby dodać znacznik wyboru.

Wskazówka

  • Nie można ustawić [Clear Phase™ ], gdy [ClearAudio+] ustawiono na [Wł.].
  • Funkcję [Clear Phase™ ] można ustawić tylko po wybraniu [IER-NW500N/NE] lub [MDR-NW750N/NE].
  • Wybór opcji [Inne słuchawki] pozwala korzystać ze słuchawek, które nie obsługują funkcji Usuwanie szumów. Gdy zaznaczona jest opcja [Inne słuchawki], nie można włączyć funkcji Usuwanie szumów lub funkcji [Clear Phase™ ].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.