Konserwacja

  • Odtwarzacz Walkman należy czyścić miękką szmatką, na przykład ściereczką do okularów.
  • Do czyszczenia mocno zabrudzonego odtwarzacza Walkman można używać szmatki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu.Należy uważać, aby do wnętrza odtwarzacza Walkman nie dostała się woda.
  • Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, nafta, czy rozcieńczalnik do farb. Te rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnię odtwarzacza Walkman.
  • Od czasu do czasu należy wyczyścić wtyczkę słuchawek miękką, suchą ściereczką. Zabrudzona wtyczka może być przyczyną szumów lub zaniku dźwięku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.