Walkman nie działa prawidłowo.

Jeśli występuje jedna z następujących sytuacji, uruchom ponownie odtwarzacz Walkman.

  • Walkman nie reaguje na operacje.
  • Ekran odtwarzacza Walkman zawiesza się.

Naładuj odtwarzacz Walkman do odpowiedniego poziomu. Następnie przytrzymaj wciśnięty przycisk (zasilanie) przez 8 sekund do momentu ponownego uruchomienia odtwarzacza Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.