Ładowanie akumulatora

  1. Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera.

    Wskaźnik ładowania zaświeci się.

    Po zakończeniu ładowania, ikona stanu akumulatora przełączy się na .

    Następnie wskaźnik ładowania zostanie wyłączony.

  2. Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Wskazówka

  • Szczegółowe informacje na temat czasu potrzebnego do całkowitego naładowania akumulatora można znaleźć w części [Dane techniczne].

Uwaga

  • Jeśli poziom naładowania akumulatora odtwarzacza Walkman jest niewystarczający, komputer nie rozpozna odtwarzacza Walkman. W tym przypadku, ekran odtwarzacza Walkman nie włączy się. Jeśli tak się stanie, w pełni naładuj akumulator. Może upłynąć około 10 minut zanim ekran odtwarzacza Walkman włączy się.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.