W przypadku rozlania płynu (wody, kawy itd.) na odtwarzacz Walkman.
W przypadku wrzucenia odtwarzacza Walkman do pralki.

Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

Płyn może przedostać się do wnętrza odtwarzacza Walkman w wymienionych powyżej sytuacjach.

Natychmiast zaprzestań używania odtwarzacza Walkman. Następnie skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.