Zakup nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości

Termin nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości odnosi się do nagrań w formacie zapewniającym wyższą jakość dźwięku niż standard CD. Nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości są dostępne za pośrednictwem internetowych serwisów muzycznych.

Uzyskaj dostęp do internetowego serwisu muzycznego, który oferuje nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości. Dostępne usługi zależą od kraju lub regionu.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności.

Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

Aby przesłać pliki audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości na odtwarzacz Walkman

  • Na komputerze Windows: Użyj programu Music Center for PC lub Eksploratora Windows.
  • Na komputerze Mac: Użyj programu Content Transfer lub Finder.

Wskazówka

  • Pliki zawierające dźwięk wysokiej rozdzielczości są oznaczone za pomocą ikony () zarówno na odtwarzaczu Walkman, jak i w programie Music Center for PC.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.