Przeglądanie instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi zawiera krótki przegląd operacji odtwarzacza Walkman.

  1. Na ekranie biblioteki lub na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Wyświetl pomoc].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.