Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman

Możliwe jest uaktualnienie oprogramowania odtwarzacza Walkman.

Powiadomienia o aktualizacjach można otrzymywać poniższymi metodami.

  • Z programu Music Center for PC (Powiadomienia o aktualizacji będziesz otrzymywać automatycznie.)
  • Z witryny pomocy technicznej klienta (Ręcznie uzyskaj dostęp do witryny, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach.)

Uzyskaj dostęp do witryny pomocy technicznej klienta, aby uzyskać najnowsze informacje.

Poniższa procedura opisuje sposób aktualizacji oprogramowania z poziomu witryny pomocy technicznej klienta.

Szczegółowe informacje na temat instalacji programu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej klienta.

  1. Z witryny pobierz do komputera program do aktualizacji.
  2. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
  3. Uruchom program do aktualizacji.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

  • Aby sprawdzić informacje o wersji dla odtwarzacza Walkman, dotknij opcji menu w następującej kolejności.

    – [Ustawienia] – [Informacje o urządzeniu] ([Inne]).

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.