Instalowanie programu Content Transfer (Mac)

Content Transfer to aplikacja na komputery typu Mac. Należy korzystać z najnowszej wersji programu Content Transfer. Istnieje możliwość przesyłania nagrań, którymi można zarządzać z poziomu aplikacji iTunes lub Finder. Można po prostu przeciągnąć i upuścić utwory lub albumy, aby przesłać je do odtwarzacza Walkman.

Przed zainstalowaniem programu Content Transfer sprawdź wymagania systemowe.

  1. Uzyskaj dostęp do Instalatora programu Content Transfer.
  2. Otwórz pobrany plik.
    Program [ContentTransfer.dmg] zostanie automatycznie zapisany w folderze pobierania. Folder ten może otworzyć się automatycznie.
  3. Zainstaluj Content Transfer.
    Uruchom [ContentTransfer.pkg]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji, zostanie wyświetlona ikona .

Uwaga

  • Po wyświetleniu monitu, uruchom ponownie komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.