Walkman nie może odtworzyć przesłanych nagrań.

Spróbuj następujących środków.

[Nie można odtworzyć; format pliku nie jest obsługiwany.] pojawia się na ekranie.

Walkman odtwarza tylko nagrania w zgodnych formatach (przepływność itp.).

Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów, można znaleźć w sekcji danych technicznych w pozycji [Przewodnik pomocniczy] lub na stronie internetowej modelu.

Upewnij się, że Walkman obsługuje format nagrań, które próbujesz odtworzyć.

Gdy nie można odnaleźć przesłanych nagrań na odtwarzaczu Walkman.

  • Nagrania mogą być przesyłane do folderów lub lokalizacji, do których Walkman nie ma dostępu. Może się to zdarzyć podczas przeciągania i upuszczania nagrań za pomocą Eksploratora Windows lub aplikacji Mac systemu Finder. Prześlij nagrania do odpowiedniego folderu lub miejsca.
  • W przypadku przesyłania nagrań audio w formacie MP4, przeciągnij i upuść nagranie do folderu [MUSIC] znajdującego się na odtwarzaczu Walkman.
  • Jeśli wykonano jedną z następujących czynności na komputerze, nagranie może nie zostać rozpoznane przez odtwarzacz Walkman. W takim przypadku, zmień nazwę pliku lub lokalizację pliku na pierwotną nazwę lub lokalizację.

    • Zmieniono nazwę pliku nagrania na odtwarzaczu Walkman.
    • Zmieniono lokalizację nagrania na odtwarzaczu Walkman.
  • Jeśli sformatowano pamięć odtwarzacza Walkman w Eksploratorze Windows lub aplikacji Finder systemu Mac, sformatuj pamięć z poziomu menu na odtwarzaczu Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.