Formatowanie karty microSD

Kartę microSD można sformatować w odtwarzaczu Walkman.

Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Wcześniej zapisz kopię zapasową. Uważaj, aby podczas formatowania nie usunąć ważnych danych.

  1. Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
    – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Resetuj/Formatuj] – [Formatuj kartę SD].
    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdzaj uważnie komunikaty.

Uwaga

  • Sformatuj kartę microSD w odtwarzaczu Walkman. W przeciwnym razie niektóre funkcje odtwarzacza Walkman mogą być ograniczone.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.