Ekran kolejki odtwarzania

Można sprawdzić listę utworów, które Walkman będzie odtwarzał przy bieżących ustawieniach.

Aby wyświetlić ekran kolejki odtwarzania

Przesuń palcem po ekranie odtwarzania w prawo.

 1. Bieżący utwór

 2. Kolejność odtwarzania

 3. Ikona menu podręcznego

 4. Informacje o utworze

  • Wykonawca
  • Tytuł utworu
  • Kodek
   Kodeki dla formatów z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości są wyświetlane w kolorze.
  • Długość

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Ustawienia Wybierz, aby wyświetlić menu Ustawienia.
Dodaj wsz. utwory do listy zakładek Wybierz ten element, aby dodać bieżącą listę utworów do listy zakładek.
Dodaj wsz. utwory do listy odtwarzania Wybierz ten element, aby dodać bieżącą listę utworów do listy odtwarzania.

Menu podręczne

Dotknij , aby wyświetlić menu podręczne.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do listy zakładek Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do listy zakładek.
Dodaj do listy odtwarzania Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do listy odtwarzania.
Szczegółowe informacje o utworze Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.

Wskazówka

 • Można również wyświetlić menu podręczne przytrzymując element na liście.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.