Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman

Uruchom ponownie odtwarzacz Walkman w przypadku niestabilnej pracy lub zawieszania się odtwarzacza Walkman.

Ponowne uruchomienie nie spowoduje usunięcia jakichkolwiek danych i informacji o parowaniu.

Jednakże przed ponownym uruchomieniem odtwarzacza Walkman wykonaj następujące czynności.

W przeciwnym wypadku dane na odtwarzaczu Walkman mogą zostać uszkodzone.

  • Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.
  • Zatrzymaj odtwarzanie.

  1. Zrestartuj odtwarzacz Walkman poprzez przytrzymanie naciśniętego przycisku () przez następującą liczbę sekund: 8.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.