Przesyłanie plików przy użyciu programu Mac systemu Finder.

Nagrania można przesyłać bezpośrednio, przeciągając i upuszczając je w aplikacji Finder. Nie można przesyłać plików chronionych prawami autorskimi.

 1. Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera.

 2. Wybierz [WALKMAN] z paska bocznego aplikacji Finder.

  Nagrania można również przesyłać na kartę microSD.

  Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

 3. Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].
 4. Przeciągnij i upuść wybrane pliki lub foldery () do folderu [MUSIC] () w folderze [WALKMAN].

  Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Wskazówka

 • Jeśli chcesz przesłać nagrania do nauki języka, otwórz folder [LEARNING].

Uwaga

 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.

  • Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
  • Nie należy przesyłać plików do innych folderów niż [MUSIC] lub [LEARNING].
  • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
  • Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
 • Walkman może nie wyświetlać poprawnie informacji o muzyce w przypadku niektórych nagrań przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu Walkman.
 • Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.