ekran USB-DAC

Można użyć odtwarzacza Walkman jako urządzenia USB-DAC. Wybierz tę funkcję, aby słuchać muzyki na komputerze.

Aby przełączyć się do funkcji USB-DAC

Dotknij na ekranie biblioteki.

  1. Przycisk

    Dotknij tego przycisku, aby powrócić do odtwarzania muzyki.

  2. Wskaźnik sygnału

    Wskaźnik odzwierciedla poziom sygnału audio odtwarzanej muzyki.

  3. Pokrętło głośności / przyciski VOLUME +/ –

    Możesz zmienić głośność.

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Ustawienia Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Wskazówka

  • Przesuń placem w górę ekranu USB-DAC, jeśli chcesz zmienić ustawienia jakości dźwięku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.