Zdublowany utwór na odtwarzaczu Walkman.

Utwory mogą być zdublowane na odtwarzaczu Walkman, jeśli ten sam utwór zostanie przesłany przy użyciu różnych metod przesyłania.

Utwór może być zdublowany z następujących przyczyn.

  • Ten sam utwór jest przesyłany wielokrotnie w różnych formatach.
  • Ten sam utwór jest przesyłany wielokrotnie z różnymi informacjami o utworze.
  • Ten sam utwór jest przesyłany wielokrotnie za pomocą różnych metod przesyłu (ten sam utwór jest przesyłany do różnych folderów przechowywania).

Można usunąć niepotrzebne utwory z odtwarzacza Walkman.

Uwaga na temat używania kart microSD

Jeśli używasz Walkman, który obsługuje karty microSD, możliwe, że ten sam utwór został przeniesiony zarówno na pamięć wewnętrzną Walkman, jak i kartę microSD.

Sprawdź, czy na odtwarzaczu Walkman i na karcie microSD nie ma zdublowanych utworów.

Jak usunąć utwory z odtwarzacza Walkman?

Usuwanie utworów na odtwarzaczu Walkman

  1. Na ekranie biblioteki dotknij wybraną kategorię (album, wykonawca itp.) oraz podkategorię, aż pojawi się lista utworów.

  2. Dotknij obok utworu, który chcesz usunąć, a następnie dotknij [Usuń].

Aby usunąć utwory za pomocą Eksploratora Windows

  1. Podłącz Walkman do komputera, a następnie otwórz Eksplorator Windows.

  2. Otwórz folder odtwarzacza Walkman. Następnie zaznacz zdublowany utwór w folderze [MUSIC] i usuń ten utwór.

Wskazówka

  • Wyłącz funkcje automatycznego przesyłania utworów w aplikacjach do zarządzania muzyką, na przykład funkcję [Sync] w programie Windows Media Player.
    Jeśli funkcja ta jest włączona, utwory mogą być przesyłane do folderu [MUSIC] znajdującego się na odtwarzaczu Walkman za każdym razem po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.