Czy mogę wymienić akumulator samodzielnie?

Nie wymieniaj akumulatora samodzielnie.

Akumulator jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. Wymiana akumulatora wymaga fachowej wiedzy i umiejętności. Nie wymieniaj akumulatora samodzielnie.

Walkman korzysta z dedykowanego akumulatora. Nie można stosować dostępnych na rynku akumulatorów.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

W celach informacyjnych

Wydajność akumulatora obniża się ze względu na następujące czynniki.

  • Ilość cykli ładowania lub rozładowywania akumulatora.
  • Czas użytkowania akumulatora.
  • Warunki eksploatacji.

Czas pracy akumulatora może sygnalizować potrzebę wymiany.

Gdy czas pracy w pełni naładowanego akumulatora staje się o połowę krótszy niż normalnie, akumulator należy wymienić.

Akumulator można ładować średnio około 500 razy.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.