Lista ikon wyświetlanych w obszarze informacji

Można sprawdzić stan odtwarzania oraz różnych ustawień za pomocą ikon wyświetlanych w obszarze informacji. Ikony różnią się w zależności od stanu odtwarzacza Walkman.

 1. Obszar informacji
  Stan głośności
  AVLS
  , , ,

  Stan odtwarzania

  Odtwarzanie, pauza, przejście do początku następnego utworu, przejście do początku bieżącego lub poprzedniego utworu

  Wskaźnik HOLD
  Programator nocny
  Bluetooth
  NFC
  Usuwanie szumów
  Tryb dźwięków otoczenia
  Stan akumulatora

Wskazówka

 • Dotknij obszaru informacji, aby otworzyć okno dialogowe głośności. Pokrętłem głośności można wyregulować głośność.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.