Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman

Przeczytaj poniższe uwagi i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby bezpiecznie korzystać z odtwarzacza Walkman.

 • W przypadku doznanego urazu lub poparzenia w wyniku użytkowania opisywanego produktu, zasięgnij porady lekarza.
 • Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center, jeśli Walkman nie działa prawidłowo.
 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do eksplozji, pożaru, porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub urazów.
  • Chronić odtwarzacz Walkman przed ogniem.
  • Uważać, aby do wnętrza odtwarzacza Walkman nie dostały się metalowe przedmioty.
  • Nie wolno zwierać styków odtwarzacza Walkman metalowymi przedmiotami.
  • Nie wolno demontować ani przerabiać odtwarzacza Walkman.
  • Nie wolno używać odtwarzacza Walkman widząc błyskawice lub słysząc grzmoty.
  • Nie należy używać odtwarzacza Walkman, jeśli wywołuje nieprzyjemne reakcje na skórze.
 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obudowy lub nieprawidłowego działania odtwarzacza Walkman.
  • Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
  • Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie panują bardzo wysokie temperatury.
  • Nie wolno pozostawiać odtwarzacza Walkman na słońcu. Nie wolno pozostawiać odtwarzacza Walkman w samochodzie z pozamykanymi wszystkimi oknami, szczególnie w lecie.

  • Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie będzie narażony na wibracje.
  • Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza Walkman z pewnej wysokości.
  • Nie wolno stosować nadmiernej siły lub wstrząsów w stosunku do odtwarzacza Walkman.
  • Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach występowania pól magnetycznych. Na przykład, nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w pobliżu magnesu, głośników lub telewizora.
  • Nie należy włączać odtwarzacza Walkman bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca zimnego do ciepłego.
  • Nie należy używać odtwarzacza Walkman w miejscach wilgotnych, takich jak łazienka lub sauna.
  • Odtwarzacza Walkman nie wolno umieszczać na niestabilnej powierzchni, ani stawiać pod kątem.
  • Nie siadać z odtwarzaczem Walkman w kieszeni.

  • Nie należy używać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie panuje nadmierne zapylenie.
  • Trzymając odtwarzacz Walkman w torbie, należy chronić torbę przed silnymi uderzeniami. W szczególności należy unikać przechowywania odtwarzacza Walkman w torbie z przewodami słuchawkowymi owiniętymi wokół odtwarzacza Walkman.

 • Odtwarzacz Walkman nie jest wodoszczelny ani pyłoszczelny. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może przestać działać, z uwagi na zwarcie styków lub korozję metalu.
  • Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza Walkman do wody.
  • Nie używać odtwarzacza Walkman w miejscach wilgotnych lub podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. opadów deszczu lub śniegu.
  • Chronić odtwarzacz Walkman przed kontaktem ze spoconym ciałem lub przepoconymi ubraniami.
  • Nie dotykać odtwarzacza Walkman mokrymi rękoma.

 • Przebywając na pokładzie samolotu, należy stosować się do instrukcji korzystania z urządzeń elektronicznych.
 • W następujących sytuacjach odtwarzacz Walkman może się nagrzewać, ale to nie świadczy o usterce. Jednakże należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko oparzeń niskotemperaturowych.
  • Podczas ładowania akumulatora.
  • Gdy Walkman odtwarza nagrania przez dłuższy czas.
 • Nie naciskać wyświetlacza ze zbyt dużą siłą. Duży nacisk może być przyczyną następujących problemów.
  • Zniekształcone kolory lub nieprawidłowy poziom jasności.
  • Niewłaściwe działanie wyświetlacza.
  • Urazy ciała spowodowane pęknięciem wyświetlacza.
 • Ekran odtwarzacza Walkman jest wykonany ze szkła. Szkło może się złamać, jeśli upuścisz Walkman na twardą powierzchnię lub mocno przyciśniesz ekran. Należy zachować ostrożność podczas obsługi odtwarzacza Walkman. Jeśli szkło jest pęknięte lub ułamane, nie używaj odtwarzacza Walkman ani nie dotykaj uszkodzonych części. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.
 • Korzystając z paska, należy pamiętać o następujących kwestiach.
  • Pasek może zahaczyć się o znajdujące się w sąsiedztwie przedmioty. Uważać, aby nie doszło do uduszenia.
  • Należy uważać, aby nie kołysać odtwarzaczem Walkman trzymając go na pasku. Można uderzyć kogoś odtwarzaczem Walkman.
 • Nagrywane materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zgodnie z prawem autorskim, nagrań tych nie można używać bez zgody właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.