Informacje dotyczące słuchawek

Bezpieczeństwo na drodze

Nie należy używać słuchawek w następujących sytuacjach.

 • Podczas prowadzenia samochodu lub jazdy motocyklem albo rowerem.
 • W miejscach, gdzie ograniczenie percepcji słuchowej jest niebezpieczne. Np. na peronach kolejowych, w miejscach występowania ruchu ulicznego lub w pobliżu placów budowy.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Należy przestrzegać następujących zasad, aby chronić słuch.

 • Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Nie należy słuchać nagrań audio przy wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas.
 • Nie zwiększać nagle poziomu głośności.

Informacje dotyczące słuchawek dousznych

 • W przypadku używania słuchawek dousznych o wysokim stopniu przylegania, należy pamiętać o następujących kwestiach. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej.

  • Nie wolno wkładać wkładek dousznych na siłę do uszu.
  • Nie wyciągać nagle wkładek z uszu. Przed wyjęciem słuchawek należy delikatnie poruszać wkładkami dousznymi w górę i w dół.
 • Przy odłączaniu słuchawek od odtwarzacza Walkman należy trzymać za wtyczkę słuchawek. Pociąganie za przewód grozi uszkodzeniem słuchawek.
 • Nie należy spać z założonymi słuchawkami. Przewód może owinąć się wokół szyi podczas snu.

Troska o innych

Należy unikać używania odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie wydostające się na zewnątrz dźwięki będą przeszkadzać innym.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.