Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów

Muzyka (orientacyjnie)

  NW-A45/A45HN (16 GB) NW-A46HN (32 GB) NW-A47 (64 GB)
MP3 (128 kb/s) 3300 utworów 7300 utworów 15 000 utworów
AAC (256 kb/s) 1600 utworów 3600 utworów 7600 utworów
FLAC 44,1 kHz/16 bity 300 utworów 660 utworów 1300 utworów
FLAC 96 kHz/24 bity 90 utworów 200 utworów 420 utworów
FLAC 192 kHz/24 bity 40 utworów 100 utworów 210 utworów
DSD 2,8224 MHz/1 bit 70 utworów 160 utworów 340 utworów

Uwaga

  • Przybliżone wartości są oparte na 4-minutowym utworze.
  • Prawidłowe działanie produktu jest zapewnione, gdy w pamięci wewnętrznej i na karcie microSD znajduje się łącznie do 20 000 utworów.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.