Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer

Można użyć programu Content Transfer. Nie można przesyłać plików chronionych prawami autorskimi.

 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Content Transfer.
 2. Uruchom Content Transfer.

 3. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

 4. Wybierz pamięć docelową na odtwarzaczu Walkman (pamięć wewnętrzną lub kartę microSD).
 5. Otwórz aplikację Finder lub iTunes. Następnie wybierz nagrania.
 6. Przeciągnij i upuść nagrania do programu Content Transfer.

  Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Uwaga

 • Nie można zagwarantować działania w przypadku niektórych wersji programu iTunes.
 • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
 • Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.