Odtwarzanie muzyki na komputerze z jakością dźwięku odtwarzacza Walkman (funkcja USB-DAC)

Możesz słuchać muzyki przechowywanej na komputerze przez Walkman, bez przesyłania plików do odtwarzacza Walkman. Ponieważ ustawienia jakości dźwięku odtwarzacza Walkman dotyczą również dźwięku na wyjściu, muzyka z komputera może być odtwarzana z jakością dźwięku odtwarzacza Walkman.

Następujące programy są zgodne z funkcją USB-DAC. Są one zalecane do użytku z odtwarzaczem Walkman.

 • Windows: Music Center for PC
 • Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Uwaga

 • Gdy funkcja USB-DAC jest włączona, Walkman może być używany tylko jako USB-DAC. Aby korzystać z odtwarzacza Walkman jako odtwarzacza muzyki, należy wyłączyć funkcję USB-DAC.
 • Nie można przesłać plików muzycznych, gdy funkcja USB-DAC jest włączona.
 1. Zainstaluj na komputerze zgodną aplikację USB-DAC.
  • Windows:
   • Music Center for PC: W celu zainstalowania aplikacji odwiedź witrynę pomocy technicznej. (http://www.sony.net/smc4pc/) Zapoznaj się z odpowiednią częścią w [Powiązany temat].
   • Sony USB Device Driver: Przejdź na stronę pomocy technicznej klienta, aby zainstalować Sony USB Device Driver. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Mac:
   Hi-Res Audio Player for Mac: W celu zainstalowania aplikacji odwiedź witrynę pomocy technicznej klienta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Na komputerze należy skonfigurować ustawienia dla USB-DAC.

  Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć w następujących miejscach.

  • Windows: Informacje pomocy online Music Center for PC
  • Mac: Informacje pomocy online dla Hi-Res Audio Player na stronie pomocy technicznej klienta.
 3. Na odtwarzaczu Walkman dotknij , aby otworzyć ekran biblioteki, a następnie dotknij .
 4. Gdy wyświetlany jest komunikat, dotknij [OK].
 5. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

  Głośność można regulować na ekranie [USB DAC].

Aby powrócić do funkcji odtwarzania muzyki

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu.

Gdy wyświetlany jest komunikat, dotknij [OK].

Wskazówka

 • Jeśli nie chcesz, aby Walkman ładował się, gdy jest podłączony do komputera, usuń zaznaczenie z [Ładuj ten odtwarzacz z podłączonego urządzenia.]. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia USB DAC] ([Ustawienia funkcji]) – [Ładuj ten odtwarzacz z podłączonego urządzenia.].

  Jeżeli jednak port USB komputera jest ustawiony na stałe dostarczanie zasilania do podłączonego urządzenia, komputer może nadal ładować odtwarzacz Walkman.

Uwaga

 • Podczas gdy funkcja USB-DAC jest aktywna, następujące funkcje są wyłączone.

  • Funkcja usuwania szumów
  • Tryb dźwięków otoczenia
 • Nie można odtwarzać dźwięku bezprzewodowo, gdy funkcja USB-DAC jest aktywna.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.