Przygotowywanie nagrań muzycznych

Przed przesłaniem nagrań muzycznych do odtwarzacza Walkman, należy je przygotować.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Importowanie nagrań z płyty audio CD do programu Music Center for PC.
 • Importowanie nagrań zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC.
 • Importowanie nagrań zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera.
 • Zakup nagrań z internetowych serwisów muzycznych.

Poniższe instrukcje dotyczą operacji przy użyciu programu Music Center for PC. Program Music Center for PC jest zalecanym oprogramowaniem dla odtwarzacza Walkman. Zainstaluj wcześniej program Music Center for PC.

Uwaga

 • Zaimportowane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.
 • W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Content Transfer.

Importowanie nagrań z płyty audio CD do programu Music Center for PC

 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

 2. Uruchom Music Center for PC.

 3. Włóż płytę audio CD do napędu nośnika w komputerze.

  Nagrania na płycie audio CD pojawią się na ekranie programu Music Center for PC.

  Można zmienić ustawienie formatu dla importu płyt CD.

  • W celu zapewnienia wyższej jakości dźwięku: FLAC
  • Przy normalnej jakości dźwięku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

 4. Prześlij zawartość płyty audio CD do odtwarzacza Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Wskazówka

 • Do importowania płyt audio CD można również użyć aplikacji iTunes zamiast Music Center for PC.

Importowanie nagrań zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC

 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

 2. Uruchom Music Center for PC.

 3. Z lewego okienka na ekranie Music Center for PC wybierz menu do importowania plików z komputera.

  Można określić folder dla importowanych plików.

 4. Uruchom importowanie zawartości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Importowanie nagrań zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera

Użyj zewnętrznego urządzenia multimedialnego z nagraniami muzycznymi.

Poniższe instrukcje dotyczą Eksploratora Windows. W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Finder.

 1. Podłącz zewnętrzne urządzenie multimedialne do komputera.

 2. Otwórz zewnętrzne urządzenie multimedialne w Eksploratorze Windows.

 3. Otwórz folder [Muzyka] na komputerze w Eksploratorze Windows.

 4. Przeciągnij i upuść foldery lub pliki z zewnętrznego urządzenia multimedialnego do folderu [Muzyka] na komputerze.

Zakup nagrań z internetowych serwisów muzycznych

Nagrania muzyczne można zakupić w internetowych serwisach muzycznych.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.