Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne

  • Windows® 10
  • Windows® 8.1
  • Windows® 7
  • macOSTM w. 10.8 - 10.12

Uwaga

  • Wymagane jest połączenie internetowe do pobrania aplikacji na komputer.
  • Nie gwarantujemy działania w przypadku wszystkich komputerów.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.