Wbudowany akumulator szybko rozładowuje się, nawet po całkowitym naładowaniu odtwarzacza Walkman.

Ogranicz pobór energii z akumulatora, aby sprawdzić, czy poprawi to stan akumulatora.
Jeśli czas pracy akumulatora stanie się o połowę krótszy niż normalnie, rozważ wymianę baterii.

Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania, ustawień i temperatury otoczenia.

Ponadto, poniższe operacje prowadzą do szybszego rozładowania akumulatora niż ciągłe użytkowania odtwarzacza Walkman.

  • Częste włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman.
  • Częsta zmiana ustawień odtwarzacza Walkman.
  • Wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora.
    To prowadzi do stopniowego zmniejszenia pojemności akumulatora. W związku z tym, akumulator może się szybko wyczerpywać, nawet po jego całkowitym naładowaniu.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.