Przesyłanie materiałów do nauki języka za pomocą aplikacji Finder systemu Mac

Materiały do nauki języka można przesłać do odtwarzacza Walkman za pomocą aplikacji Finder. Nie można przesyłać plików chronionych prawami autorskimi.

 1. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera przez USB.

 2. Wybierz [WALKMAN] z paska bocznego aplikacji Finder.

  Materiały do nauki języka można również przesyłać na kartę microSD.

  Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

 3. Otwórz folder [LEARNING] w folderze [WALKMAN].
 4. Przeciągnij i upuść wybrane pliki lub foldery () do folderu [LEARNING] () w folderze [WALKMAN].

  Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Uwaga

 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.

  • Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak MUSIC).
  • Nie należy przesyłać plików do innych folderów niż [LEARNING].
  • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
  • Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
 • Walkman może nie odtwarzać niektórych plików ze względu na ochronę praw autorskich.
 • W przypadku niektórych nagrań odtwarzacz Walkman może nie wyświetlać poprawnie informacji o muzyce przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu Walkman.
 • Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.