การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยกดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)

 1. กดปุ่ม MOVIE เพื่อเริ่มการบันทึก

  • เนื่องจากได้ตั้งค่า [ปุ่ม MOVIE] ไว้ที่ [ตลอดเวลา] ในการตั้งค่าเริ่มต้น จึงสามารถเริ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากโหมดถ่ายภาพใดก็ได้

 2. กดปุ่ม MOVIE อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกภาพ

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นเริ่ม/หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวให้กับคีย์ที่ต้องการ MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → ตั้งค่า [MOVIE] ให้กับคีย์ที่ต้องการ
 • เมื่อต้องการระบุพื้นที่ที่จะโฟกัส ให้กำหนดพื้นที่โดยใช้ [บริเวณปรับโฟกัส]
 • หากต้องการคงโฟกัสไว้ที่ใบหน้า ให้จัดเรียงองค์ประกอบเพื่อให้กรอบการโฟกัสและกรอบค้นหาใบหน้าซ้อนทับกัน หรือตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที่ [กว้าง]
 • หากต้องการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเป็นค่าที่ต้องการ ตั้งโหมดถ่ายภาพไปที่ (ภาพเคลื่อนไหว) และเลือกโหมดระดับแสงที่ต้องการ
 • ไอคอนที่แสดงว่ากำลังเขียนข้อมูลจะปรากฏขึ้นหลังถ่ายภาพ ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่ไอคอนปรากฏขึ้น
 • การตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับการถ่ายภาพนิ่งจะนำไปใช้กับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  • สมดุลย์แสงสีขาว
  • สร้างสรรค์ภาพถ่าย
  • โหมดวัดแสง
  • ใบหน้าก่อนใน AF
  • ใบหน้าก่อนในหลายจุด
  • ตัวปรับไดนามิก
 • ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับความไวแสง ISO การชดเชยแสง และพื้นที่โฟกัสได้ในขณะที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว สามารถส่งออกภาพที่บันทึกโดยไม่แสดงข้อมูลการถ่ายภาพโดยตั้งค่า [แสดงข้อมูล HDMI] ไปที่ [ปิด]

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
 • เสียงเลนส์และเสียงการทำงานของผลิตภัณฑ์อาจถูกบันทึกด้วยในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เสียงของการซูมอาจจะถูกบันทึกในขณะที่ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหากตั้งค่า [ความเร็วการซูม] ไว้ที่ [เร็ว]
  ท่านสามารถปิดเสียงได้โดยเลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [การอัดเสียง][ปิด]
 • อุณหภูมิของกล้องมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวติดต่อกัน และท่านอาจรู้สึกว่ากล้องร้อนขึ้น ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ นอกจากนี้ [กล้องร้อนเกินไป ปล่อยให้เย็นลง] ยังอาจปรากฏขึ้นด้วย ในกรณีดังกล่าว ให้ปิดสวิตช์กล้องและปล่อยให้กล้องเย็นลง รอจนกระทั่งกล้องพร้อมจะถ่ายภาพอีกครั้ง
 • เมื่อไอคอน ปรากฏขึ้น นั่นหมายความว่าอุณหภูมิของกล้องสูงเกินไป ปิดสวิตช์กล้องและปล่อยให้กล้องเย็นลง รอจนกระทั่งกล้องพร้อมจะถ่ายภาพอีกครั้ง
 • สำหรับระยะเวลาถ่ายภาพต่อเนื่องในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โปรดดู “ระยะเวลาที่บันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหว” เมื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกชุดโดยกดปุ่ม MOVIE อีกครั้ง การบันทึกอาจจะหยุดเพื่อรักษาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นกับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่
 • ในโหมด [โปรแกรมอัตโนมัต] ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนได้ ด้วยเหตุนี้ ความเร็วชัตเตอร์อาจเร็วขึ้นในบริเวณที่สว่างและอาจไม่สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวของวัตถุได้อย่างราบรื่น การเปลี่ยนโหมดระดับแสงและปรับค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ จะทำให้บันทึกการเคลื่อนไหวของวัตถุได้อย่างราบรื่น
 • เมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO ไว้ที่ [NR แบบหลายภาพ], [ISO AUTO] จะถูกตั้งค่าไว้ชั่วคราว
 • ในโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว ไม่สามารถตั้งค่าต่อไปนี้ใน [เอฟเฟ็คของภาพ] ได้ เมื่อเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว กล้องจะตั้งค่า [ปิด] ไว้ชั่วคราว
  • ซอฟต์โฟกัส
  • ภาพวาด HDR
  • สีเดียวโทนเข้ม
  • มินิเอเจอร์
  • ภาพสีน้ำ
  • ภาพวาด
 • หากท่านหันกล้องไปทางแหล่งกำเนิดแสงที่จ้ามากขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่ความไวแสง ISO ต่ำ พื้นที่สว่างในภาพอาจถูกบันทึกเป็นพื้นที่มืด
 • ใช้ PlayMemories Home เมื่อนำเข้าภาพเคลื่อนไหว XAVC S และภาพเคลื่อนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอร์