หน้าจอตรวจสอบตัวเอง

ถ้าหากมีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรปรากฏ แสดงว่าระบบตรวจสอบตัวเองของผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ตัวเลขสองตัวสุดท้าย (ที่ตำแหน่งเครื่องหมาย □□) จะแสดงค่าต่างๆ ขึ้นกับสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์
ถ้าหากท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหา หลังจากพยายามทำตามวิธีการแก้ไขต่อไปนี้สองสามครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้อาจต้องได้รับการซ่อมแซม ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony

C:32:□□

  • มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์ ปิดและเปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่ง

C:13:□□

  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลบนการ์ดหน่วยความจำ ลองปิดและเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง หรือถอดและเสียบการ์ดหน่วยความจำหลายๆ ครั้ง
  • ท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่ไม่ได้ฟอร์แมต ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
  • การ์ดหน่วยความจำที่เสียบอยู่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ หรือข้อมูลเสียหาย เสียบการ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

  • ผลิตภัณฑ์เกิดการทำงานผิดปกติ ลบการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ แล้วเปิดสวิตช์อีกครั้ง

E:94:□□

  • เกิดข้อผิดพลาดขณะเขียนหรือลบข้อมูล จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony เตรียมแจ้งหมายเลขทั้งหมดในรหัสข้อผิดพลาดเริ่มตั้งแต่ตัวอักษร E