ปิดหน้าจออัตโนมัติ

กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลาหนึ่งในโหมดถ่ายภาพนิ่ง ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์ในการลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ปิดหน้าจออัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ไม่ปิด:
กล้องจะไม่เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
2 วินาที/5 วินาที/10 วินาที:
กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานและจอภาพจะปิด ถ้าเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดโดยไม่มีการใช้งาน
เมื่อเลือก [5 วินาที] หรือ [10 วินาที] จอภาพจะมืดลงสองวินาทีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ท่านตั้งไว้

หมายเหตุ

  • [ปิดหน้าจออัตโนมัติ] ไม่เปิดใช้งานในสถานการณ์ต่อไปนี้:
    • เมื่อจอภาพพลิกขึ้นประมาณ 180 องศา
    • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ถ่ายภาพพาโนรามา]
    • เมื่อไม่ได้เปิดใช้ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน