เก็บภาพสีขาวพื้นฐานในโหมด [ตั้งค่ากำหนดเอง]

ในฉากที่แสงโดยรอบประกอบไปด้วยแหล่งกำเนิดแสงหลายชนิด แนะนำให้ใช้สมดุลแสงสีขาวกำหนดเองเพื่อให้สร้างสีขาวได้อย่างแม่นยำท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าได้ 3 ชุด

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [สมดุลย์แสงสีขาว][ตั้งค่ากำหนดเอง]
 2. ถือผลิตภัณฑ์โดยให้บริเวณสีขาวครอบคลุมวงกลมที่อยู่ตรงกลางหน้าจอไว้ทั้งหมด แล้วกดตรงกลางปุ่มควบคุม
  หลังจากที่เสียงชัตเตอร์ดัง ค่าที่วัด (อุณหภูมิสีและฟิลเตอร์สี) จะแสดงขึ้นมา
 3. เลือกรายการบันทึกโดยกดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
  หน้าจอจะกลับไปแสดงข้อมูลถ่ายภาพ ขณะที่คงการตั้งค่าสมดุลแสงขาวกำหนดเองที่บันทึกไว้
  • กล้องจะยังคงจำการตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเองที่บันทึกไว้จนกว่าจะถูกเขียนทับโดยการตั้งค่าอื่น

หมายเหตุ

 • ข้อความ [อุณหภูมิสีกำหนดเองผิดพลาด] จะแสดงให้เห็นว่าค่าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้คาดไว้ เช่น วัตถุสีสดเกินไป ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าได้แล้วในตอนนี้ แต่ขอแนะนำให้ท่านตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวอีกครั้ง เมื่อมีการตั้งค่าที่ผิดพลาด ตัวแสดง จะเปลี่ยนเป็นสีส้มบนจอแสดงข้อมูลการบันทึก ตัวแสดงจะแสดงขึ้นเป็นสีขาว เมื่อค่าตั้งอยู่ในช่วงที่คาดหวังไว้
 • ถ้าท่านใช้แฟลชเมื่อจับภาพสีขาวพื้นฐาน สมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกไว้ร่วมกับแสงจากแฟลช ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แฟลชเมื่อใดก็ตามที่ท่านถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าที่เรียกใช้ซึ่งบันทึกไว้พร้อมแฟลช