แสดงตัวกำหนด (ภาพเคลื่อนไหว)

ตั้งค่าว่าจะให้มีการแสดงเครื่องหมายโดยใช้ [ตั้งค่าตัวกำหนด] บนจอภาพขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือไม่

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [แสดงตัวกำหนด] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงเครื่องหมาย เครื่องหมายจะไม่ถูกบันทึกลงในภาพ
ปิด:
ไม่แสดงเครื่องหมาย

หมายเหตุ

  • เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นเมื่อเลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ ( ภาพเคลื่อนไหว) หรือเมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  • เครื่องหมายจะแสดงบนจอภาพ (ท่านไม่สามารถส่งออกเครื่องหมายได้)