การสลับโหมดอัตโนมัติ (โหมดอัตโนมัติ)

กล้องนี้มีโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติสองโหมดดังต่อไปนี้: [อัตโนมัติอัจฉริยะ] และ [อัตโนมัติพิเศษ] ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติเป็นถ่ายภาพตามวัตถุและความพอใจของท่าน

  1. ตั้งปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่
  2. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดอัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติอัจฉริยะ:
ให้ท่านถ่ายภาพด้วยการจำแนกบรรยากาศอัตโนมัติ
อัตโนมัติพิเศษ:
ให้ท่านถ่ายภาพด้วยการจำแนกบรรยากาศอัตโนมัติ โหมดนี้ถ่ายภาพในที่มืดหรือย้อนแสงได้ชัดเจน

หมายเหตุ

  • ในโหมด [อัตโนมัติพิเศษ] กระบวนการบันทึกจะกินเวลานานขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำการผสมภาพ ในกรณีนี้ (ไอคอนซ้อนภาพ) จะปรากฏขึ้นและจะได้ยินเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นหลายครั้ง แต่กล้องจะบันทึกเพียงภาพเดียว
  • ในโหมด [อัตโนมัติพิเศษ] เมื่อ (ไอคอนซ้อนภาพ) ปรากฏขึ้น อย่าเคลื่อนย้ายกล้องก่อนที่กล้องจะบันทึกภาพถ่ายหลายภาพแล้ว
  • สำหรับโหมด [อัตโนมัติอัจฉริยะ] และ [อัตโนมัติพิเศษ] ฟังก์ชั่นส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ และท่านไม่สามารถปรับการตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง