ใช้ค่าบันทึก (ตั้งค่ากล้อง1/ตั้งค่ากล้อง2)

ท่านสามารถถ่ายภาพได้หลังจากเรียกใช้โหมดหรือการตั้งค่ากล้องที่ใช้บ่อยที่บันทึก [ /บันทึกตั้งค่า] ไว้ล่วงหน้า

  1. เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ 1, 2 (ใช้ค่าบันทึก)
  2. กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ

  • ถ้าหากท่านตั้ง [ /ใช้ค่าบันทึก] หลังจากทำการตั้งค่าถ่ายภาพเสร็จ กล้องจะให้ความสำคัญกับการตั้งค่าที่บันทึก และการตั้งค่าเดิมอาจจะใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบตัวแสดงต่างๆบนหน้าจอก่อนถ่ายภาพ