ระดับไมค์อ้างอิง

ท่านสามารถเลือกระดับไมโครโฟนสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ระดับไมค์อ้างอิง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
บันทึกเสียงแวดล้อมภายในระดับที่แน่นอน การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับบันทึกบทสนทนาประจำวัน
ต่ำ:
บันทึกเสียงแวดล้อมตามจริง การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับบันทึกเสียงสมจริง เช่น เสียงคอนเสิร์ต