ลูกเล่นปรับผิวนวล (ภาพนิ่ง)

ตั้งค่าเอฟเฟ็คที่ใช้สำหรับการถ่ายผิวได้อย่างนุ่มนวลในฟังก์ชั่นค้นหาใบหน้า

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ลูกเล่นปรับผิวนวล] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ใช้ฟังก์ชั่น [ลูกเล่นปรับผิวนวล]

เปิด:
ใช้ [ลูกเล่นปรับผิวนวล]

คำแนะนำ

  • เมื่อตั้ง [ลูกเล่นปรับผิวนวล] ไว้ที่ [เปิด] ท่านสามารถเลือกระดับของลูกเล่นเลือกระดับของลูกเล่นโดยกดด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม