การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้

การ์ดหน่วยความจำ SD

รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ
ภาพนิ่ง การ์ด microSD/microSDHC/microSDXC
AVCHD การ์ด microSD/microSDHC/microSDXC (Class 4 หรือเร็วกว่า หรือ U1 หรือเร็วกว่า)
XAVC S 4K 60Mbps*
HD 50Mbps หรือต่ำกว่า*
HD 60Mbps
การ์ด microSDHC/microSDXC (Class 10, หรือ U1 หรือเร็วกว่า)
4K 100Mbps*
HD 100Mbps
การ์ด microSDHC/microSDXC (U3)

*รวมถึงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ในเวลาเดียวกัน

สื่อ Memory Stick

รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ
ภาพนิ่ง Memory Stick Micro (Mark2)
AVCHD
XAVC S 4K 60Mbps*
HD 50Mbps หรือต่ำกว่า*
HD 60Mbps
4K 100Mbps*
HD 100Mbps

*รวมถึงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ microSDHC ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S เป็นเวลานานๆ กล้องจะแบ่งภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกออกเป็นไฟล์ขนาด 4 GB ท่านสามารถจัดการไฟล์ที่แบ่งนี้ให้เป็นไฟล์เดียวได้โดยนำเข้าไฟล์เหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้ PlayMemories Home
  • ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะพยายามกู้ไฟล์ฐานข้อมูลบนการ์ดหน่วยความจำ