ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่จะเรียกใช้เมื่อกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ได้

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น] → กำหนดฟังก์ชั่นให้กับตำแหน่งที่ต้องการ
    • ฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดได้ จะปรากฏบนหน้าจอเลือกรายการตั้งค่า